Tillämpning av marina motorer

2023-07-28

Marinmotorer används i allmänhet på stora fartyg, med en relativt låg hastighet men ändå kapabla att bibehålla stark kraft, som vanligtvis finns i dieselmotorer eller turbiner.